Skip to main content

Privacyverklaring

Bertine Brouwer Coaching, Mesdagstraat 27, 2596 XT in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Bertine Brouwer Coaching:

  • 0623737699
  • bertine@bertinebrouwer.nl

Verwerking persoonsgegevens

Bertine Brouwer Coaching vraagt je persoonsgegevens en bewaart deze met toestemming bij een coachingstraject of training. De volgende gegevens worden standaard gevraagd:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Informatie welke door jou wordt verstrekt ten behoeve van het coachingstraject

Doeleinde gegevens

De gegevens worden voor je coachingstraject of training gebruikt, met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je contactgegevens worden gebruikt bij eventuele annulering of wijziging van de afspraak en/of feedback na een gesprek. De gegevens van je werkgever worden, wanneer deze betaalt, gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat en eveneens voor de financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

Bertine Brouwer Coaching bewaart je gegevens maximaal een jaar na afloop van het coachingtraject of de training. Na het jaar worden de persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd. De debiteuren/crediteurenadministratie wordt volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn 7 jaar bewaard.

Delen gegevens

Alle gedeelde informatie zal onder geen enkel beding gedeeld worden met derden. Uitsluitend met schriftelijke en/of mondelinge toestemming van cliënt kan de keuze voor het delen van informatie gemaakt worden.

Cookies

Bertine Brouwer Coaching maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Bertine Brouwer Coaching.

Inzien gegevens

Te allen tijde heeft de cliënt het recht om zin/haar gegevens in te zien. Verzoek tot wijzigen of verwijderen van gegevens wordt alleen geaccepteerd en uitgevoerd wanneer het verzoek van cliënt zelf komt.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan ons weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2024.

Opleidingen & certificeringen